Strah pred smrtjo

odlasanje | Moja Psihoterapija

Odlašanje

Odlašanje je nekaj globoko človeškega. Z njim se ne soočajo le otroci in mladostniki, pri katerih se še izgrajujejo možganske strukture, ki jih potrebujejo za odlaganje zadovoljstva, načrtovanje, postavljanje ciljev in samoupravljanje, ampak tudi odrasli, ki se z dneva v dan odločajo prelagati naloge, ki bi jih bilo dobro opraviti.