EMDR

edmr | Moja Psihoterapija

Kdo je avtor EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtske metode?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtsko metodo je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začela razvijati ameriška psihologinja dr. Francine Shapiro.

Dr. Shapiro je EMD (Eye Movement Desensitization) odkrila med sprehodom po parku, ko se je soočala z lastnimi stresnimi mislimi in spomini. Opazila je, da se je njihova intenzivnost začela zmanjševati med gibanjem oči. To opažanje jo je spodbudilo k sistematičnemu raziskovanju vpliva gibanja oči na obdelavo travmatičnih spominov. Na podlagi svojih ugotovitev, raziskav in testiranj je oblikovala protokole in postopke, ki jih imenujemo EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Danes je EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtska metoda dobro raziskana, temelji na dokazih in se z napredkom v psihologiji in nevroznanosti nenehno razvija. Omogoča odpravo simptomov in čustvenih stisk, ki so posledica travmatskih dogodkov.

Kaj je EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtska metoda?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtska metoda je obširno raziskana, mednarodno medicinsko priznana, integrativna in strukturirana metoda, namenjena zdravljenju različnih psiholoških težav in lajšanju stiske, povezane s travmatičnim spominom.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtska metoda spodbuja stranko, da se osredotoči na določen dogodek in negativna prepričanja, čustva in telesne občutke, ki jih zaznava v povezavi s tem dogodkom.

Stranka se ob bilateralni stimulaciji, ki je lahko gibalna, taktilna ali slušna, osredotoča na travmatični spomin, neprijeten dogodek. Opazuje, kaj se ji med bilateralno stimulacijo in po njej prikliče v misli. Ob tem lahko doživi spremembe v uvidu, slikah, čustvih ali prepričanjih glede dogodka. Čustva povezana s travmatičnim spominom, neprijetnim dogodkom se sproščajo.  Prav tako telesne zaznave. Serije gibanja oči, zvokov ali dotikov se ponavljajo, dokler dogodek ne postane manj moteč in se utrdi novo prepričanje. Stranka ima popoln nadzor, da kadar koli ustavi terapevta, če je to potrebno.

Kako deluje EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtska metoda?

Ko se zgodi travmatski dogodek, se lahko ta zaklene v živčni sistem z originalno sliko, zvokom, mislimi, čustvi in telesnimi občutki. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) protokoli in postopki pomagajo stimulirati to informacijo in nezavedni material ter omogočijo, da možgani ponovno predelajo dogodek. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) procesiranje spodbuja aktiviranje mehanizma samozdravljenja in osvoboditev od simptomov, ki so posledica težkih življenjskih izkušenj.

Na EMDR psihoterapiji se med priklici spominov na travmatski dogodek oziroma sprožilno izkušnjo uporablja bilateralno stimulacijo, ki je lahko vizualna, taktilna ali zvočna. Ta s ponavljanjem aktivira nasprotno stran možganov, sprošča čustvene izkušnje, ki so “ujete” v nevrološkem sistemu, jih s pomočjo procesa predela in osvobodi blokade ter pomaga nevrofiziološkem sistemu, da se ponovno poveže z umom in telesom.

Kdaj je EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtska metoda prava za vas?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtska metoda je posebej učinkovita pri zdravljenju posttravmatske stresne motnje (PTSM), uporablja pa se tudi za številna druga stanja kot na primer tesnobo, obsesivno kompulzivno motnjo, depresijo, anksioznost, kronično bolečino, fobije, panične napade, nizko samozavest, slabo samopodobo, izgube, ločitve, motnje hranjenja, samopoškodbe, odvisnosti.

Več informacij o EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) psihoterapevtski metodi dobite na
https://emdr-europe.org/

“Spreminjanje spominov, ki oblikujejo naš pogled nase, prav tako spreminja naš pogled na druge. Zato se naši odnosi, delovna uspešnost, to, kar smo pripravljeni storiti ali čemur smo sposobni kljubovati, vse premika v pozitivno smer..”

Dr. Francine Shapiro