PSIHOTERAPIJA ZA OTROKE

Tamara Velikonja Pohlen Moja Psihoterapija za otroke | Moja Psihoterapija

Kaj je psihoterapija za otroke?

Psihoterapija za otroke je psihoterapija za starše, skrbnike, ki težave, ki jih zaznavajo pri otrocih, predstavljajo kot vzgojne, čustvene in vedenjske. Psihoterapija za otroke traja 50 minut, v kolikor se je udeleži en starš, skrbnik, 75 minut pa, če se je udeležita oba starša, skrbnika.

Psihoterapija za otroke je namenjena staršem, skrbnikom, saj se otroci skozi proces odraščanja ob njih psihološko razvijajo in so izredno povezani in prepleteni z njihovo naravnanostjo in načinom življenja. Starši, skrbniki imajo pomembno vlogo pri procesu prepoznavanja in izražanja čustev in stisk, s katerimi se otroci soočajo. Odnos s starši, skrbniki je ključen za razreševanje temeljne čustvene problematike, ki ustvarja stisko, in za odpravljanje otrokovih težav, ki nastajajo v različnih odnosih in se manifestirajo večinoma v družini, vrtcu ali šoli.

Starševska, skrbniška ljubezen in sprejemanje otroka takšnega, kakršen v določeni razvojni fazi je, je biološki pogoj, ki je bistven za zdrav fiziološki in psihološki razvoj. Ko se otrok vede najmanj primerno, najbolj potrebuje starše, skrbnike. Globlje razumevanje, kaj otrok v nekem razvojnem obdobju doživlja, bo omogočilo staršem vzpostaviti ustrezno usklajeni odnos z otrokom.

Kako poteka psihoterapija za otroke?

Vzgoja je proces, ki se odvija skozi odnos. Prav zato na psihoterapiji za otroke pod drobnogled vzamemo odnos, ki ga razvijata starša, skrbnika ob otroku, in delamo na tem, da bosta starša, skrbnika delovala tako, da si bosta zagotovila več možnosti, da ju bo otrok videl kot človeka, ki želita z njim sodelovati, in ne kot nasprotnika.

Cilj psihoterapije za otroke je, da starši, skrbniki ozavestijo dejstvo, da imajo tudi otroci pravico do lastnega dostojanstva, mišljenja in pravico do lastnih napak. Ko le-ti ozavestijo in razumejo, kaj v nekem razvojnem obdobju doživlja njihov otrok, je za vse vpletene lažje.

Priporočljivo je, da se v proces psihoterapije za otroke, če je mogoče, vključita oba starša, skrbnika.

Po dogovoru se na nekaj srečanj skupaj s starši povabi tudi otroka, z namenom opazovanja interakcije med njim in starši.  Metode dela so prilagojene starosti otroka.

Komu je namenjena psihoterapija za otroke?

V psihoterapijo za otroke se vključijo starši, skrbniki otroka, ki:

  • doživljajo frustracije v zvezi z vzgojo otrok;
  • menijo, da je njihov otrok v hudi stiski;
  • zaznavajo, da njihov otrok ni takšen, kot bi si želeli (dela nasprotno od pričakovanega, je neprilagodljiv, z nizkim pragom strpnosti, togim razmišljanjem, nedostopen, nepovezan, nefleksibilen, impulziven, besedno, fizično agresiven) in se jim ob tem razmišljanju prebujajo stiske;
  • imajo otroka z diagnosticiranimi težavami (motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalna oviranost, čustvene in vedenjske motnje, avtistične motnje);
  • se soočajo z lastnimi občutki krivde, nemoči, težav pri postavljanju meja pri vzgoji otrok;
  • menijo, da jih je otrok izključil iz svojega sveta, se zapira vase, so z njim ujeti v sovražnem odnosu;
  • menijo, da je otrok zasvojen s sodobno tehnologijo, z igricami, spletom in si želijo to preprečiti;
  • bi želeli bolje razumeti otrokovo delovanje, bi radi izboljšali dialog z njim in se naučili odzivati na njegovo neustrezno vedenje bolj premišljeno.

Uporabite spodnjo povezavo, da stopite v stik z mano. Skupaj bomo poiskali termin za psihoterapijo.