SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA

Skupinska psihoterapija Tamara velikonja Pohlen | Moja Psihoterapija

Kaj je skupinska psihoterapija?

Skupinska psihoterapija je vrsta psihoterapije, ki poteka znotraj skupine. Je priložnost za spoznavanje sebe v odnosih z različnimi ljudmi. Srečanje traja 90 minut.

Kako poteka skupinska psihoterapija?

Najprej se srečamo na uvodnemu razgovoru, na katerem se spoznamo in razjasnimo vse dileme. Pogovorimo se o ciljih in delovanju skupine. Kdor se odloči, da bo prihajal na srečanja skupinske psihoterapije, zakupi vnaprej vsa srečanja in se zaveže, da bo redno prihajal.

Srečanja skupinske psihoterapije potekajo dvakrat mesečno, po vnaprej določenem urniku. Vseh srečanj je deset. Vsi člani skupine (članov je od 6 do 8) so stalni, v istem času vstopijo v proces, prav tako ga tudi zaključijo. Na ta način se ustvari večje zaupanje in medsebojna podpora.

Člani se v skupinski psihoterapiji srečujejo s pogledi, mislimi in mnenji drugih članov. Omogočeno jim je, da izmenjujejo osebne izkušnje in se aktivno vključujejo takrat in toliko, kot želijo v danem trenutku. Psihoterapevtka s svojo prisotnostjo in aktivnim poslušanjem v času srečanja omogoča sodelovanje vsem članom skupine.  Vsebine, ki jih člani ponujajo, povzema in jih skozi razumevanje teorije izbire ponuja celi skupini v premislek in predelavo. Na tej osnovi spodbuja medsebojno povezovanje in skrbi, da procesi v skupini tečejo v smeri napredovanja skupine in vsakega posameznika_ce v njej. Skupina je zaupne narave, kar pomeni, da vse, kar se v njej deli, tudi ostane v njej. Pri pripovedovanju osebnih izkušenj je bistveno spoštovanje nedotakljivosti človeškega dostojanstva vsakogar od prisotnih.

Komu je namenjena skupinska psihoterapija?

V skupini imajo vsi člani možnost zadovoljiti osnovne potrebe ne le s ciljem spremembe prepričanj, prek katerih bodo izboljšali svoje odnose s pomembnimi drugimi in tako prispevali k svojemu duševnemu zdravju, ampak tudi že na poti k cilju. Strokovno znanje, ki ga člani skupine sprejemajo na srečanjih, lahko sproti preverjajo v življenjski praksi. V skupini dobijo veliko posrednih izkušenj, s pomočjo katerih lahko razmišljajo o svojih. Ko poslušajo druge v skupini, zamenjujejo zaznavo svoje zgodbe in svojega odnosa do okoliščin, kar omogoča nove možnosti. Prav zato je skupinska psihoterapija primerna za vsakogar, tako za ljudi z duševno stisko kot tudi za tiste, ki si želijo samoraziskovanja.

Prijava na skupinsko psihoterapijo

Prijavite se tako, da pošljete povpraševanje, v katerem se na kratko predstavite in navedete svoje motive in želje za vključitev v skupinsko terapijo. Nato ste uvrščeni na čakalni seznam.

Vabljeni, da se nam pridružite. 

Trenutno zbiramo prijave na delavnice za dijake z naslovom Moč mladostništva. Z njimi bomo začeli 5.1.2023, v Svetovalnem centru Istre v Kopru.

image 6487327 2 e1670449794910 | Moja Psihoterapija

Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels

Uporabite spodnjo povezavo, da stopite v stik z mano.