INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA Copy

storitve 1 | Moja Psihoterapija

Kaj je individualna psihoterapija?

Individualna psihoterapija je psihoterapevtska obravnava posameznika_ce. Ponuja priložnost, da se le-ta iskreno in sočutno zazre vase ter prepozna, kaj potrebuje, da bi dobro poskrbel zase.  Gre za proces poglobljenega razumevanja samega sebe, saj je človek šele na podlagi tega razumevanja sposoben globljih sprememb v življenju. Prvo srečanje traja 60 minut, vsa nadaljna pa običajno 50 minut.

Individualna psihoterapija je učinkovita za razreševanje različnih psihosomatskih težav oziroma zdravstvenih motenj, pri katerih se domneva, da imajo psihološki oziroma vedenjski vplivi pomembno vlogo pri nastanku telesnih motenj. Način razmišljanja ima namreč veliko opraviti z dogajanjem v našem telesu. Zavedati pa se je potrebno, da je psihoterapevtski proces obravnave tovrstnih težav dolgotrajen proces in lahko traja tudi več let.

Kako poteka individualna psihoterapija?

Na individualni psihoterapiji stranka s pomočjo metod in spoznanj teorije izbire širi polje razumevanja sebe v luči notranjih dogajanj, ki jih doživlja v različnih okoliščinah. Prav ta so namreč tista, ki tvorijo posebnost njenega življenja in velikokrat tudi ponavljajoče se vzorce v odnosih s samo seboj in z drugimi ljudmi.

S pomočjo individualne psihoterapije, ima vsakdo možnost, da se z učinkovitim  spoznavanjem sebe, svojih potreb in svojega doživljanja v danih okoliščinah, osvobodi različnih čustvenih bremen. Individualna psihoterapija spodbuja miselno gibkost, ki omogoča boljšo pripravljenost na vse, kar nam ponuja življenje.

Kdaj se odločiti za individualno psihoterapijo?

Ljudje se v večini odločijo za individualno psihoterapijo takrat, ko zaznavajo, da niso kos dogajanjem s katerimi se soočajo, v mislih premlevajo neprijetnosti, občutijo notranjo neskladnos in spremljajoče neprijetne telesne odzive.

Seveda pa doživljanje aktualne stiske ni predpogoj za odločitev za obisk individualne psihoterapije. V psihoterapevtskem procesu namreč vsakdo pridobi zase pomembna spoznanja, s pomočjo katerih si lahko poveča možnosti za doseganje kvalitete življenja in se nauči ohranjati ravnovesje v spreminjajočih se okoliščinah.

Komu je namenjena individualna psihoterapija?

Individualna psihoterapija je namenjena vsakomur, ki:

  • se znajde v čustveni stiski ob spopadanju z življenjskimi izzivi (poroka, ločitev, rojstvo otroka, osamosvojitev otroka, proces žalovanja ob izgubi pomembnih oseb, soočanje z boleznijo sebe in bližnjih, izguba službe, zasvojenost …);
  • zaznava primanjkljaje na področju pomembnih medosebnih odnosov (slab odnos, nesoglasja, odsotnost odnosov, nepovezanost, nezmožnost vzdrževanja odnosa, soočanje z občutki ljubosumja, z nezvestobo, nasiljem, odvisnostmi, težavami v spolnosti, strahom pred zapustitvijo …);
  • se pri sebi sooča s težkimi občutki (depresiranje, nezadovoljstvo, nemoč, razočaranje, tesnobnost, samopoškodovanje, prestrašenost, stres, zaskrbljenost, nezmožnost izražanja čustev, povečana razdražljivost, krivda, sram, občutek manjvrednosti, nesprejemanje lastne osebnosti in posebnosti, nezmožnost koncentracije, pomanjkanje volje do življenja, pomanjkanje smisla v svojem življenju …),
  • zaznava, da ima slabo samopodobo, sramežljivost, nizko samozavest;
  • doživlja daljša obdobja stopnjevane žalosti, panične napade, fobije, nihajoče razpoloženje;
  • razmišlja o samomoru;
  • se spopada s posledicami zlorabe;
  • išče načine za obvladovanje različnih odvisnosti.

Uporabite spodnjo povezavo, da stopite v stik z mano. Skupaj bomo poiskali termin za psihoterapijo.